Om prosjektet

Interkommunalt samarbeidsprosjekt i 7 ulike kommuner på Helgeland. Samarbeidet er mellom Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Hattfjelldal, Grane og Lurøy. Prosjektet har 2 ansatte og vil innen 2019 etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland.

Fokus

Fosterhjem Helgeland vil betjene hele distriktet ved å tilby informasjonsmøter til potensielle fosterforeldre. Vi vil også tilby en kursrekke til de som er interessert og aktuell for videre vurdering som fosterhjem og beredskapshjem. Alle fosterhjem vil få veiledning og oppfølging når de er ferdig med kurset og fått tildelt fosterbarn. Gjennom informasjon, opplæring og samtaler, hjelper vi deg og din familie til å finne ut om dere vil og kan bli fosterhjem.

Formål

Etablere en lokal rekrutteringstjeneste, som skal rekruttere, kurse og veilede fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. Et langsiktig mål er å redusere kostnadene ved å ha fosterhjem og beredskapshjem i nærområdet.

Mål

- Mindre belastninger for barna (miljø)
- Mindre belastninger for biologiske foreldre (samvær)
- Mindre belastninger for barneverntjenesten
- Bedre og tettere oppfølging av fosterhjem

Våre ansatte


 
 

Synnøve Restad Marthinsen

Prosjektmedarbeider

Mob: 952 54 177
E-post: synnove@fosterhjemhelgeland.no

Utdannet Klinisk barnevernspedagog innenfor tema barn og unges psykiske helse. Har erfaring fra barnevernsarbeid, og har jobbet i 12 år ved BUP, i tillegg til å ha vært medeier i et privat foretak i fire år.

Mye av arbeidet har bestått i veiledning av fosterhjem, samt fokus på relasjons- og tilknytningsproblematikk. Er sertifisert COS-veileder.
Eileen Cathrine Ravdal

Prosjektmedarbeider

Mob: 952 53 601
E-post: eileen@fosterhjemhelgeland.no

Utdannet sosionom, med videreutdanning innen helse. Har erfaring fra barnevernsarbeid, forskning innen samme fagfelt, i tillegg til erfaring innen helse og annet prosjektarbeid.

Har over flere år jobbet som konsulent og fagleder i kommunal barneverntjeneste, samt miljøterapeut på ungdomsinstitusjon. Mye og bred erfaring med mennesker i utfordrende og sårbare situasjoner innen ulike fagfelt