Om prosjektet

Interkommunalt samarbeidsprosjekt i 7 ulike kommuner på Helgeland. Samarbeidet er mellom Rana, Vefsn, Hemnes, Nesna, Hattfjelldal, Grane og Lurøy. Prosjektet har 2 ansatte og vil innen 2019 etablere en tjeneste som rekrutterer, kurser og veileder fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland.

Fokus

Fosterhjem Helgeland vil betjene hele distriktet ved å tilby informasjonsmøter til potensielle fosterforeldre. Vi vil også tilby en kursrekke til de som er interessert og aktuell for videre vurdering som fosterhjem og beredskapshjem. Alle fosterhjem vil få veiledning og oppfølging når de er ferdig med kurset og fått tildelt fosterbarn. Gjennom informasjon, opplæring og samtaler, hjelper vi deg og din familie til å finne ut om dere vil og kan bli fosterhjem.

Formål

Etablere en lokal rekrutteringstjeneste, som skal rekruttere, kurse og veilede fosterhjem og beredskapshjem på Helgeland. Et langsiktig mål er å redusere kostnadene ved å ha fosterhjem og beredskapshjem i nærområdet.

Mål

- Mindre belastninger for barna (miljø)
- Mindre belastninger for biologiske foreldre (samvær)
- Mindre belastninger for barneverntjenesten
- Bedre og tettere oppfølging av fosterhjem

Våre ansatte