Info kommer
Sted:
Rådhuset

Info kommer
Sted:
Rådhuset

Info kommer
Sted:

Info kommer
Sted:
Hemnes

 
 

Info kommer
Sted:
Kommunehuset

Info kommer
Sted:
Kommunehuset

Info kommer
Sted:
Rådhuset

 

Kriterier for å bli fosterhjem


Hva er et fosterhjem


Private hjem som etter avtale med barneverntjenesten, utøver daglig omsorg for barn som barneverntjenesten har ansvaret for. Som fosterhjem vil du bli lønnet av barneverntjenesten etter KS- sine gjeldende satser for fosterhjem. Du vil ha rett på oppfølging og veiledning etter behov. Etableringsutgifter i fosterhjemmet vil bli finansiert av barneverntjenesten. Fosterhjemmet får også disponere barnetrygden til fosterbarnet.Hva må til


Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Ordinært fosterhjem

Forsterket fosterhjem

Fosterhjem i slekt/nettverk

Beredskapshjem

Spørsmål og svar

Kan alle bli fosterhjem?

Alle som oppfyller kravene kan i utgangspunktet bli fosterhjem. Prosessen er viktig, der vi sammen finner ut om et slikt oppdrag kan passe deg og din familie.

Fosterhjem Helgeland stiller følgende kriterier: Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Hvilke hjelp får man som fosterfamilie?

Fosterfamilier får oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten. Kontakten mellom fosterhjem og barnevern kan variere ut fra behov. Ut over det skal fosterhjem Helgeland bidra med tett oppfølging i form av oppfølgingsbesøk og veiledning.
Forsterkede tiltak kan være:
Veiledning, avlastning, støttekontakt og hyppige oppfølgingsbesøk. I noen tilfeller kan en av fosterforeldrene frikjøpes for en periode.

Får fosterhjem betalt?

Fosterhjem får betalt hver måned et beløp som skal dekke de faktiske utgiftene en har for å fostre opp et barn. Fosterforeldre har også rett på barnetrygden som skal dekke utgifter knyttet til fosterbarnet. Fosterhjem Helgeland forholder seg til KS- sine gjeldende satser for fosterhjem som justerer seg hvert år.