Info i forbindelse med Covid-19:

Oppdatert 26.05.20

Vi er nå i gang igjen med rekruttering og kursing av potensielle foster- og beredskapshjem. Vi kjører infomøter rundt om i kommunene de neste ukene. Ta gjerne kontakt i forkant for en uforpliktende prat. Vi forholder oss til de gjeldende retningslinjer når det gjelder smittevern. Det er derfor også viktig for oss å vite hvor mange som kommer til de planlagte info-møtene, så gi oss beskjed hvis du/dere ønsker å komme.


INFOMØTER

Fosterhjem Helgeland avholder informasjonsmøter for dere som enten lenge har hatt lyst til å bli fosterforeldre, eller bare er nysgjerrige på det å være fosterhjem. Om du kommer alene eller med din partner er dere hjertelig velkommen til et uforpliktende møte. Det vil bli satt av tid til en uformell prat i etterkant og det blir enkel servering.

Pga Korona-situasjonen trenger vi å vite om du kommer, slik at vi kan forholde oss til de gjeldende retningslinjer. Kontakt oss på mail, telefon eller FB. Se kontaktinfo her.


KURS
Sted: Mo i Rana og Nesna

Nye kurs med oppstart i uke 23.
Neste kursoppstart er rundt månedskiftet aug/sept.
Ta kontakt for interesse.
Endringer kan forekomme.

 

Tirsdag 19.05
kl. 17:30

Sted:
Barne-og familietjenesten

Onsdag 03.06
kl. 17:00

Sted:
Rådhuset

Torsdag 11.06
(nærmere klokkeslett kommer)

Sted: Lovund hotell

Onsdag 17.06
kl. 17:30

Sted: Rådhuset

 
 

onsdag 27.05
kl 17:30
Sted:
Rådhuset

Tirsdag 26.05
kl. 16:30
Sted:
Rådhuset

Onsdag 03.06
kl. 19:00
Sted:
Rådhuset

 

 
 

Kriterier for å bli fosterhjem


Hva er et fosterhjem


Private hjem som etter avtale med barneverntjenesten, utøver daglig omsorg for barn som barneverntjenesten har ansvaret for. Som fosterhjem vil du bli lønnet av barneverntjenesten etter KS- sine gjeldende satser for fosterhjem. Du vil ha rett på oppfølging og veiledning etter behov. Etableringsutgifter i fosterhjemmet vil bli finansiert av barneverntjenesten. Fosterhjemmet får også disponere barnetrygden til fosterbarnet.Hva må til


Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Ordinært fosterhjem

Forsterket fosterhjem

Fosterhjem i slekt/nettverk

Beredskapshjem

Spørsmål og svar

Kan alle bli fosterhjem?

Alle som oppfyller kravene kan i utgangspunktet bli fosterhjem. Prosessen er viktig, der vi sammen finner ut om et slikt oppdrag kan passe deg og din familie.

Fosterhjem Helgeland stiller følgende kriterier: Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Hvilke hjelp får man som fosterfamilie?

Fosterfamilier får oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten. Kontakten mellom fosterhjem og barnevern kan variere ut fra behov. Ut over det skal fosterhjem Helgeland bidra med tett oppfølging i form av oppfølgingsbesøk og veiledning.
Forsterkede tiltak kan være:
Veiledning, avlastning, støttekontakt og hyppige oppfølgingsbesøk. I noen tilfeller kan en av fosterforeldrene frikjøpes for en periode.

Får fosterhjem betalt?

Fosterhjem får betalt hver måned et beløp som skal dekke de faktiske utgiftene en har for å fostre opp et barn. Fosterforeldre har også rett på barnetrygden som skal dekke utgifter knyttet til fosterbarnet. Fosterhjem Helgeland forholder seg til KS- sine gjeldende satser for fosterhjem som justerer seg hvert år.