Gå til hovedinnhold Gå til søk

Helgeland trenger fosterhjem

Hos oss får du både kurs, veiledning og tett oppfølging underveis i din prosess. Ta kontakt for en helt uforpliktende samtale. Vi trenger deg.

bamse sitter på gresset ved bredden av innsjøen

Vi søker etter fosterhjem

Jente på snart 12 år trenger et aktivt og ressurssterkt fosterhjem i Rana-distriktet eller omkringliggende kommuner. Jenta er kreativ, blid og trivelig, og hun er særlig flink med dyr. Hun har det siste året vært aktiv med ridning og turn, og har god mestring innen begge disse aktivitetene.

Jenta trenger et trygt og omsorgsfullt hjem som kan sette positive grenser. Hun trenger mye oppfølging i skolesammenheng, da dette er utfordrende for henne, både faglig og sosialt.

Hun skal ha hyppig samvær med mor og søsken, så det å legge til rette for et godt samarbeid er viktig.

Hvis du/eller dere tenker dere kan tilby et godt hjem med omsorg, oppmerksomhet og trygge rammer til denne jenta, ta kontakt for en uforpliktende prat med oss på tlf 952 54 177.

dataskjerm med folk på

Digitale informasjons­møter

Mandag 06.05 kl. 17-18
Onsdag 29.05 kl. 11.30-12.30

En liten oppfordring

Har du lyst til å bli fosterhjem og tilby en trygg base til et barn som trenger deg? Kanskje du har tenkt tanken og snakket om det, men ikke tatt en avgjørelse? Sissel Brean fra Nordland Teater, Roger Grubben fra Hattfjelldalen og Lars-Sivert Larssen fra Hemnesberget kommer med en oppfordring. Kontakt Fosterhjem Helgeland for en helt uforpliktende samtale og få mer informasjon. Vi trenger DEG!

 

hender som holder et papirhjerte

Har du hjerterom og husrom?

Flere barn på Helgeland står akkurat nå og venter på et nytt hjem. Noen familier trenger hjelp i en avgrenset periode, mens andre barn trenger et hjem å vokse opp i. Uavhengig av sivilstatus, legning eller kulturell bakgrunn så trenger vi deg.

Spørsmål og svar

 • Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem. De må også ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner. Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

  Alle som oppfyller kravene kan i utgangspunktet bli fosterhjem. Prosessen er viktig, der vi sammen finner ut om et slikt oppdrag kan passe deg og din familie. Uavhengig av sivilstatus, legning eller kulturell bakgrunn så trenger vi deg!

 • Fosterhjem Helgeland har tett samarbeid med de aktuelle barnevernstjenestene for å sikre kontinuitet og trygghet for dere i rollen som fosterforeldre. Utover oppfølging av barnevernstjenestene skal vi gi tett veiledning og være lett tilgjengelig.

 • Fosterhjem får betalt et beløp hver måned som skal dekke de faktiske utgiftene en har for å fostre opp et barn. Fosterforeldre har også rett på barnetrygden som skal dekke utgifter knyttet til fosterbarnet. Fosterhjem Helgeland sine kommuner forholder seg til KS- sine gjeldende satser for fosterhjem som justerer seg hvert år. Fosterforeldrene kan frikjøpes for en periode.

Fosterhjem Helgeland steder på kartet

Om tjenesten

Vi er en interkommunal fosterhjemtjeneste i samarbeid med syv ulike kommuner på Helgeland. Vi er ikke en del av barneverntjenesten, men barnevernet er våre nærmeste samarbeidspartnere. Tjenesten omfatter kommunene Rana, Vefsn, Hemnes, Lurøy, Nesna, Grane og Hattfjelldal. Vi rekruterer også fosterhjem fra nærliggende kommuner.

Målet med vår tjeneste er å gi:

 • Mindre belastning for barn å flytte til en annen kant av landet.
 • Mindre belastning for biologisk familie med tanke på samvær.
 • Mindre belastning for barnevernet med tanke på ressurs- og økonomibruk.
 • Bedre og tettere oppfølging av foster- og beredskapshjem.
Hender som holder en papirapplikasjon av fire person figurer

Kriterier for å bli fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som etter avtale med barnevernstjenesten utøver daglig omsorg for barn som barneverntjenesten har ansvar for. Som fosterhjem blir du lønnet av barneverntjenesten etter KS- sine gjeldende satser for fosterhjem. Du vil ha rett på oppfølging og veiledning etter behov. Etableringsutgifter vil bli finansiert av barnverntjenesten.

 • Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
 • Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
 • Fosterforeldre må ha oversiktlig økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.
to barn lager mat på kjøkkenet

Går du med tanker om å bli fosterhjem?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Logo av et hus med bamse

Beredskapshjem

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten forsvarlig omsorg av andre grunner, skal barnevernet sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. I slike situasjoner er barneverntjenesten avhengig av hjem som kan ta imot barn på kort varsel, dette er det man betegner som et beredskapshjem. En slik akutt plassering er ment å være midlertidig. Vi har også et veiledningsansvar etter et barn er flyttet inn. De som vil bli beredskapshjem følger de ordinære klargjørings-prosessene og oppfølgingskurs.

Logo av et hus med et tre

Plassering i nettverk og familie

Ved en fosterhjemsplassering skal barnevernet alltid lete etter mulige alternativ i barnets familie og nettverk. Dette kan være en tante, onkel, besteforeldre, eldre søsken, en fotballtrener, nabo, lærer eller andre som har kjennskap til barnet. Familie eller personer i nettverket skal godkjennes på samme måte som andre fosterforeldre, for å sikre at det nye hjemmet er godt nok for barnet. Fosterhjem Helgeland vil tilby opplæring, veiledning og støtte for disse.

Logo av et hus med håndflater inne

Ordinært fosterhjem

Når barneverntjenesten ikke finner fosterhjem i barnets familie og nettverk, søker de et ordinært fosterhjem. Dette er et hjem som tar imot et barn over en kortere eller lengre periode. Formålet med en plassering utenfor hjemmet, er å jobbe mot en tilbakeføring av barnet til sine biologiske foreldre, men man vet sjeldent hvor lang tid dette kan ta. Noe ganger blir barnet boende til det blir voksen. Som fosterforeldre er det viktig å ha åpen innstilling til biologiske foreldre og søke en god relasjon til disse. Dette er fordelaktig for alle parter; barnet, foreldrene, øvrig familie og barneverntjenesten slik at man får til et godt samarbeid rundt barnet.

Fosterhjem Helgeland har egne klareringsprosesser, inkludert kurs, rundt det å bli fosterhjem. Vi har også et veiledningstilbud etter et barn er flyttet inn.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.