Behovet for nye fosterhjem er stort på Helgeland​

Spørsmål og svar

Alle som oppfyller kravene kan i utgangspunktet bli fosterhjem. Prosessen er viktig, der vi sammen finner ut om et slikt oppdrag kan passe deg og din familie.

Fosterhjem Helgeland stiller følgende kriterier: Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem.
Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner.
Fosterforeldre må ha grei økonomi, bolig og et sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse.

Fosterfamilier får oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten. Kontakten mellom fosterhjem og barnevern kan variere ut fra behov. Ut over det skal fosterhjem Helgeland bidra med tett oppfølging i form  av oppfølgingsbesøk og veiledning, herunder obligatorisk veiledning de 3 første månedene.
Forsterkede tiltak kan være:
Veiledning, avlastning, støttekontakt og hyppige oppfølgingsbesøk. I noen tilfeller kan en av fosterforeldrene frikjøpes for en periode.

Fosterhjem får betalt hver måned et beløp som skal dekke de faktiske utgiftene en har for å fostre opp et barn. Fosterforeldre har også rett på barnetrygden som skal dekke utgifter knyttet til fosterbarnet. Fosterhjem Helgeland forholder seg til KS- sine gjeldende satser for fosterhjem som justerer seg hvert år.

Leo og Teo anbefaler alle som er i tenkeboksen vedr det å bli fosterhjem, om å ta det første steget for å finne mere ut om dette.

Rull til toppen